John Alberts
Geniet van de momenten en niet van de centen

 

Wat doen radioamateurs?

 

Radioamateurs zijn vooral bezig met experimenteren en het doen van radio onderzoek. Denk aan:

  • Zenders, ontvangers en randapparatuur bouwen.
  • Antennes en antennemasten bouwen.
  • Digitale communicatietechnieken ontwikkelen.
  • Softwarematige radio’s ontwikkelen.
  • Propagatie (voortplanting en gedrag van radiogolven) onderzoeken.
  • Noodcommunicatie opzetten.
  • Etc.

 

Hoe maken radioamateurs met elkaar contact?

 

Gewoon via radiogolven. Die golven worden gemoduleerd waardoor er informatie met een radiogolf meegestuurd wordt. Zo kan een radiosignaal audio bevatten, zoals je met een gewone radio kunt ontvangen. Bekende modulatievormen zijn FM, AM en SSB. Het signaal kan ook digitale informatie dragen wat je met een computer, tablet of je smartphone moet decoderen. Bijvoorbeeld demo PSK en JT. Zelfs “ouderwetse” Telex signalen worden door radioamateurs verstuurd, dat noemen ze RTTY. Het radiosignaal kun je ook snel aan- en uitzetten. Dan krijg je een morse signaal, de bekende korte en lange piepjes.

Maar er kunnen ook beelden meegestuurd worden die je met een TV zou kunnen ontvangen. Dat noemt men ATV (Amateur Televisie) en SSTV (Slow Scan TV). Maar zendamateurs experimenteren ook met DVB-T en DVB-S, zogenaamde digitale televisie, technisch vergelijkbaar met Digitenne van KPN en het satellietsignaal van CanalDigitaal.

Verschillende manieren om een signaal te versturen

 

Er zijn verschillende manieren om een signaal te versturen. Op de frequenties zoals VHF en UHF, waar bijvoorbeeld ook 3FM  en Nederland 1 uitzenden, kan een radiosignaal tientallen tot (in bijzondere gevallen) wel duizenden kilometers ver reiken. Op frequenties zoals HF, beter bekend als de korte golf, kunnen signalen over de hele wereld reiken. Maar er zijn ook radioamateurs die via speciale satellieten contact met elkaar leggen, of de maan gebruiken om radiosignalen tegen te reflecteren. Zelfs radiosignalen via de metalen romp van een vliegtuig laten weerkaatsen naar een ander station honderden kilometers verderop, is mogelijk. Of gebruik maken van de oplichtende sporen van meteorieten om een radiosignaal tegen te laten weerkaatsen.

Andere radioamateurs maken gebruik van repeaters. Vaste stations op vaak hoge locaties die een radiosignaal doorzenden. Door gebruik te maken van een repeater kan iemand met een portofoon (walkie talkie), met een ander station tientallen, soms zelfs honderden kilometers verderop praten.


DARES heeft uw steun nodig!

DARES Dutch Amateur Radio Emergency Services. Een amateur dienst die niet meer weg te denken is. In tijden van nood maken zij nog contacten het zij lokaal in Nederland of met de rest van de wereld. Hier bij mote je denken aan rampen van grote omvang.

DARES richt zich in eerste instantie op het verrichten van haar taken door middel van de uitrusting die iedere zendamateur normaal zelf, privé heeft.

Van zendamateurs kan verwacht worden dat hun eigen technische uitrusting, waar hun belangstelling immers direct naar uit gaat, aanwezig en op orde is. Voor een landelijke stichting zoals DARES zijn er echter ook zaken nodig die niet in de belangstellingssfeer van een zendamateur liggen of die zijn privé uitrusting te boven gaan. Voor elke organisatie is bijvoorbeeld een locatie voor bijeenkomsten en trainingen nodig. Voor de taak die DARES zich gesteld heeft is het gewenst om goed geoutilleerde vaste en mobiele radiostations te realiseren, die dienen als regionale en landelijke verkeerscentrale en coördinatiecentrum.

DARES is een Stichting zonder winstoogmerk en levert in principe zijn diensten om niet. In sommige gevallen vragen wij een vergoeding.